สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์

การทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เด็กๆมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาด้านความคิด การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เกิดกระบวนการด้านความคิดอย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเหตุและผลรวมทั้งประยุกต์สิ่งรอบๆตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ... แล้วคุณพ่อคุณแม่จะทึ่งในสิ่งที่นักคิดค้นตัวน้อยได้ค้นพบหลังจากสัมผัสและทดลองจากซันนี่คิดส์..

สนใจติดต่อ 02-745-6522, 091-747-2000
...แล้วพบกันนะคะ....