สนุกกับสี

สำหรับเด็กเล็ก การเรียนรู้เรื่องสีต่างๆ เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะโดยการลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงานตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจในตนเอง ส่งผลถึงความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ


สนใจติดต่อ 02-745-6522, 091-747-2000
...แล้วพบกันนะคะ...