กิจกรรม

22 July 2016 | กิจกรรม

การทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เด็กๆมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาด้านความคิด การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เกิดกระบวนการด้านความคิดอย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเหตุและผลรวมทั้งประยุกต์สิ่งรอบๆตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ... แล้วคุณพ่อคุณแม่จะทึ่งในสิ่งที่นักคิดค้นตัวน้อยได้ค้นพบหลังจา...

22 July 2016 | กิจกรรม

สำหรับเด็กเล็ก การเรียนรู้เรื่องสีต่างๆ เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะโดยการลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงานตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจในตนเอง ส่งผลถึงความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ สนใจติดต่อ 02-745-6522, 091-747-2000...แล้วพบกันนะ...