ซันนี่จูเนียร์ 2 ½ ปี – 4 ปี
คลาสนี้จะมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน (Pre-School Curriculum) ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือต...
ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก...