ซันนี่อินแฟ้นท์ 7 เดือน – 1 ½ ปี
กิจกรรมในคลาสเริ่มแรกนี้ จะมุ่งเน้นเรื่องประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การมองรูปทรง สี, การฟังผ่านดนตรี, กา...
ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก...